Chữ ký số, Hóa đơn điện tử

Cung cấp chữ ký số

Cung cấp chữ ký số tại Vĩnh phúc

admin 16-05-2019 Cách đây 11 tháng trước

Tin tức Thuế

Một số câu hỏi thông dụng về hóa đơn

Hỏi: Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ

admin 16-05-2019 Cách đây 11 tháng trước

Các dịch vụ khác của Fatax

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Cùng ban giám đốc cải tiến, xây dựng mô hình tổ chức quản lý

admin 16-05-2019 Cách đây 11 tháng trước

Văn Bản

Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

Nghị định Số: 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

admin 16-05-2019 Cách đây 11 tháng trước