Chữ ký số, Hóa đơn điện tử

Cung cấp chữ ký số

Cung cấp chữ ký số tại Vĩnh phúc

admin 16-05-2019 Cách đây 2 năm trước

Tin tức Thuế

Đối tượng giảm tiền thuê đất năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 theo QĐ22/2020

Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định Số: 22/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Thủ Tướng: Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có […]

admin 22-09-2020 Cách đây 2 tháng trước

Các dịch vụ khác của Fatax

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Cùng ban giám đốc cải tiến, xây dựng mô hình tổ chức quản lý

admin 16-05-2019 Cách đây 2 năm trước

Văn Bản

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo Luật Quản lý thuế mới

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau: a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp […]

admin 21-09-2020 Cách đây 2 tháng trước