Chữ ký số, Hóa đơn điện tử

Cung cấp chữ ký số

Cung cấp chữ ký số tại Vĩnh phúc

admin 16-05-2019 Cách đây 1 năm trước

Tin tức Thuế

Một số câu hỏi thông dụng về hóa đơn

Hỏi: Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ

admin 16-05-2019 Cách đây 1 năm trước

Các dịch vụ khác của Fatax

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Cùng ban giám đốc cải tiến, xây dựng mô hình tổ chức quản lý

admin 16-05-2019 Cách đây 1 năm trước

Văn Bản

Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

Nghị định Số: 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

admin 16-05-2019 Cách đây 1 năm trước