Chữ ký số, Hóa đơn điện tử

Cung cấp chữ ký số

Cung cấp chữ ký số tại Vĩnh phúc

admin 16-05-2019 Cách đây 3 năm trước

Tin tức Thuế

Khai thuế TNCN theo tháng hay quý

Kể từ ngày 05/12/2020 thì Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì việc xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý xác định như sau: Theo Khoản 1, Điều 8 thì Thuế TNCN là loại thuế khai theo tháng, trừ trường hợp đáp ứng thiêu chí theo quy định tại Điều 9 thì […]

admin 18-12-2020 Cách đây 2 năm trước

Các dịch vụ khác của Fatax

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Cùng ban giám đốc cải tiến, xây dựng mô hình tổ chức quản lý

admin 16-05-2019 Cách đây 3 năm trước

Văn Bản

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo Luật Quản lý thuế mới

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau: a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp […]

admin 21-09-2020 Cách đây 2 năm trước