Cung cấp chữ ký số

16-05-2019
Bởi: admin Có: Bình luận

Cung cấp chữ ký số tại Vĩnh phúc

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

16-05-2019
Bởi: admin Có: Bình luận

Cùng ban giám đốc cải tiến, xây dựng mô hình tổ chức quản lý

Quyết toán thuế

08-12-2018
Bởi: admin Có: Bình luận

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…..

Cung cấp hóa đơn điện tử

08-12-2018
Bởi: admin Có: Bình luận

Công ty TNHH Fatax chuyên cung cấp hóa đơn điện tử

Dịch vụ thuế Thu nhập cá nhân

08-12-2018
Bởi: admin Có: Bình luận

Làm thủ tục liên quan đến thuế Thu nhập cá nhân ở Vĩnh Phúc, thuế thu nhập cá nhân ở Bắc Ninh

Dịch vụ thuế Giá trị gia tăng

08-12-2018
Bởi: admin Có: Bình luận

1. Dịch vụ kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý: Nội dung dịch vụ: – Rà soát 100% hóa đơn, kiểm tra, đối chiếu đầy đủ các thông tin trên hóa đơn. – Tư vấn về xuất hóa đơn sao cho nội dung phù hợp, đúng thời điểm. – Cân đối số thuế đầu […]

Dịch vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp

08-12-2018
Bởi: admin Có: Bình luận

Áp dụng với Doanh nghiệp đã có kế toán tập hợp hóa đơn chứng từ, kê khai thuế hàng tháng nhưng chưa tự tin trong việc tính toán, và khai quyết toán thuế TNDN hàng năm. Nội dung dịch vụ: – Rà soát 100% hóa đơn chứng từ – Tập hợp doanh thu chi phí, tư vấn về chứng […]