Đối tượng giảm tiền thuê đất năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 theo QĐ22/2020

22-09-2020
Bởi: admin Có: 0 bình luận 565 lượt xem

Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định Số: 22/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Thủ Tướng:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (sau đây gọi là người thuê đất).

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC