Một số câu hỏi thông dụng về hóa đơn

16-05-2019
Bởi: admin Có: Bình luận

Hỏi: Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ