Tư vấn quản trị doanh nghiệp

16-05-2019
Bởi: admin Có: 0 bình luận 317 lượt xem


Cùng ban giám đốc cải tiến, xây dựng mô hình tổ chức quản lý, xác định từng vị trí phòng ban chuyên trách trong doanh nghiệp, đồng thời thống nhất quy trình quản lý, quyền hạn, trách nhiệm cho từng vị trí đó

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC