Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo Luật Quản lý thuế mới

21-09-2020
Bởi: admin Có: Bình luận

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau: a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp […]

Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

16-05-2019
Bởi: admin Có: Bình luận

Điều 13 Nghị định Số: 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: 1. Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân […]