Nghị định 119 về hóa đơn điện tử

16-05-2019
Bởi: admin Có: Bình luận

Nghị định Số: 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ