Dịch vụ thuế Giá trị gia tăng

08-12-2018
Bởi: admin Có: Bình luận

1. Dịch vụ kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý: Nội dung dịch vụ: – Rà soát 100% hóa đơn, kiểm tra, đối chiếu đầy đủ các thông tin trên hóa đơn. – Tư vấn về xuất hóa đơn sao cho nội dung phù hợp, đúng thời điểm. – Cân đối số thuế đầu […]

Dịch vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp

08-12-2018
Bởi: admin Có: Bình luận

Áp dụng với Doanh nghiệp đã có kế toán tập hợp hóa đơn chứng từ, kê khai thuế hàng tháng nhưng chưa tự tin trong việc tính toán, và khai quyết toán thuế TNDN hàng năm. Nội dung dịch vụ: – Rà soát 100% hóa đơn chứng từ – Tập hợp doanh thu chi phí, tư vấn về chứng […]