Khai thuế TNCN theo tháng hay quý

18-12-2020
Bởi: admin Có: Bình luận

Kể từ ngày 05/12/2020 thì Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì việc xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý xác định như sau: Theo Khoản 1, Điều 8 thì Thuế TNCN là loại thuế khai theo tháng, trừ trường hợp đáp ứng thiêu chí theo quy định tại Điều 9 thì […]

Đối tượng giảm tiền thuê đất năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 theo QĐ22/2020

22-09-2020
Bởi: admin Có: Bình luận

Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định Số: 22/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Thủ Tướng: Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có […]

Một số câu hỏi thông dụng về hóa đơn

16-05-2019
Bởi: admin Có: Bình luận

Hỏi: Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ